WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADÓW PRACY PRZEKAZANYCH DO GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W DYNOWIE

 1. Odzieżowa Spółdzielnia  Pracy „Zorza” w Ropczycach – dokumenty przekazane w dniu 07.07.1998 r.

 2. Spółdzielnia Pracy Transportowo-Motoryzacyjna „Mechanik” w Rzeszowie – dokumenty przekazane w dniu 04.09. 1998 r.

 3. Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przemyślu, ul. Mickiewicza 28 – dokumenty przekazane 25.10.1999 r.

 4. WZGS „SCh” Zakład Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi w Przemyślu – dokumenty przekazane w dniu 25.10.1999 r.

 5. Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Pracy „Samopomoc Chłopska” w Przemyślu – dokumenty przekazane w dniu 25.10.1999 r.

 6. Zakład Inwestycji Budownictwa Oddział  Radymno WZGS „SCh” Przemyśl – dokumenty przekazane  w dniu 25.10.1999 r.

 7. Zakład Inwestycji Budownictwa w Przemyślu WZGS „SCh” – dokumenty przekazane w dniu 25.10.1999 r.

 8. Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Radymnie – WZGS „SCh” Przemyśl – dokumenty przekazane w dniu 25.10.1999 r.

 9. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Hyżne – dokumenty przekazane w dniu 5.05.2000 r.

 10. Spółdzielnia Transportu Ogrodniczego Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 3 – dokumenty przekazane w dniu 24.11.2000 r.

 11. Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Produkcyjna Iskań gm. Dubiecko – dokumenty przekazane w dniu 31.10.2006 r.

 12. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa w Przemyślu ul. Gen. J.  Jasińskiego 56 a –  dokumenty przekazane w  29.04.2011 r.Zapoznaj się z REGULAMINEM świadczenia usług przez GS “SCh” Dynów w zakresie przechowywania dokumentacji.

Do pobrania: