Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy

WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH

 ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADÓW PRACY- PRZEKAZANYCH

DO GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W DYNOWIE

 1. Odzieżowa Spółdzielnia  Pracy „Zorza” w Ropczycach – dokumenty przekazane w dniu 07.07.1998 r. 
 2. Spółdzielnia Pracy Transportowo-Motoryzacyjna „Mechanik”                                      w Rzeszowie dokumenty przekazane w dniu 04.09. 1998 r.
 3. Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”              w Przemyślu, ul. Mickiewicza 28 – dokumenty przekazane 25.10.1999 r.
 4. WZGS „SCh” Zakład Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi                            w Przemyślu dokumenty przekazane w dniu 25.10.1999 r.
 5. Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Pracy „Samopomoc Chłopska”                     w Przemyślu –dokumenty przekazane w dniu 25.10.1999 r.
 6. Zakład Inwestycji Budownictwa Oddział  Radymno WZGS „SCh” Przemyśl – dokumenty przekazane  w dniu 25.10.1999 r.
 7. Zakład Inwestycji Budownictwa w Przemyślu WZGS „SCh” dokumenty przekazane w dniu 25.10.1999 r.
 8. Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Radymnie – WZGS „SCh” Przemyśl dokumenty przekazane w dniu 25.10.1999 r.
 9. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Hyżne  – dokumenty przekazane w dniu 5.05.2000 r.
 10. Spółdzielnia Transportu Ogrodniczego Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 3 – dokumenty przekazane w dniu 24.11.2000 r.
 11. Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Produkcyjna Iskań gm. Dubiecko – dokumenty przekazane w dniu 31.10.2006 r.
 12. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa w Przemyślu ul. Gen.                                     J.  Jasińskiego 56 a –  dokumenty przekazane w  29.04.2011 r.