Gminna Spółdzielnia “SCh”
w Dynowie

Adres: 36-065 Dynów ul. Rynek 7a

E-mail:
sekretariat@gsdynow.com
gsdynow@wp.pl

Nr kontaktowy:
Sekretariat – (16) 652 10 52
Połączenia z wszystkimi działami poprzez sekretariat.

NIP: 795 000 73 74
REGON: 000681000
KRS: 0000197733
BDO: 000060653