Historia spółdzielczości na Dynowszczyźnie jest jedną z najstarszych w regionie, gdyż tutaj już w 1918 r. z inicjatywy księdza Jana Śmietany – (inicjatora wielu przedsięwzięć społecznych i gospodarczych w Dynowie) oraz księdza proboszcza Michała Bar została powołana  Składnica Kółek Rolniczych w Dynowie, Stowarzyszenie Spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zachowana książka udziałowa członków Składnicy Kółek Rolniczych w Dynowie wymienia 504 nazwiska. Zachowały się też deklaracje przystąpienia do Spółdzielni, Księga Rejestru członków, Statut Spółdzielni, bilans netto i inwentarz nieruchomości z 1949 roku. Członkowie Składnicy Kółek Rolniczych pochodzili nie tylko z Dynowa i Przedmieścia Dynowskiego, ale także z sąsiednich wsi: Bartkówki, Harty, Łubna, Wary, Wesołej, Hłudna, Norzdrzca , Dylągowej, Siedlisk, Bachórza, Ulanicy, Dąbrówki Starzeńskiej i Chodorówki. Członkiem Składnicy było również Towarzystwo Zaliczkowe w Dynowie. W okresie okupacji w latach 1940-1942 powstała Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, organizacyjnie podlegała Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie. W okresie okupacji Spółdzielnia prowadziła zaopatrzenie ludności na podstawie kart żywnościowych, zbierała kontygenty, uruchomiła piekarnię, powiększyła swoje magazyny. W 1945 roku Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Dynowie liczyła 1293 członków.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie została założona w 1948 roku. W dokumentacji GS zachowały dwa protokoły z Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń z dnia 15.01.1948 r. i 12.02.1948 r. które zostały przeprowadzone w budynku byłego „Sokoła”. W dniu 15.01.1948 r. połączono Spółdzielnię Rolniczo-Handlową w Dynowie ze Spółdzielnią „Samopomocy Chłopskiej” w Dynowie. Spółdzielnia nosiła wówczas nazwę Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z odpowiedzialnością udziałami w Dynowie i liczyła na koniec grudnia 1948 r. – 2006 członków.

W 1951 r. w skład Gminnej Spółdzielni „SCh” w Dynowie weszły Spółdzielnia Handlowa „Rolnik” w Harcie, Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Łubnie oraz Spółdzielnia „Postęp” w Ulanicy. Działalność spółdzielni z roku na rok poszerzała się. W latach 60-tych prowadziła 13 sklepów, działalność produkcyjną poprzez masarnię i piekarnię, uruchomiona została wytwórnia wód gazowych i rozlewnia piwa, przemiał zbóż, restauracja, wybudowano pierwszy magazyn z przeznaczeniem na nawozy sztuczne i materiały budowlane przy stacji kolejowej w Dynowie. Mimo rozlicznych przeszkód Gminna Spółdzielnia „SCh” w Dynowie rozwijała się dynamicznie. W 1970 r. było już 50 sklepów, zwiększono liczbę punktów skupu, działały zakłady produkcyjne, punkty usługowe, prowadzono działalność społeczno-wychowawczą w 4 klubach „Młodego Rolnika”, Ośrodku „Nowoczesna Gospodyni” w Bachórzu, które to organizowały różnego rodzaju kursy i szkolenia.

W ramach działalności inwestycyjnej wybudowano pawilon handlowy i meblowy w Dynowie oraz 9 budynków z przeznaczeniem na sklepy w okolicznych wsiach. Wybudowano nowoczesną piekarnię, wytwórnię wód gazowanych, punkt skupu żywca. W 1974 r. przejęto, od Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni w Brzozowie, mieszalnię pasz. W latach 1960-1975 na działalność inwestycyjną Spółdzielnia wydawała rocznie od 1 do 1,5 mln ówczesnych złotych. W latach 1975-76 powstaje Gminna Spółdzielnia „SCh” w Przemyślu, oddział w Dynowie.

Po 1980 r. rozbudowano bazę magazynową, magazyn nawozowy, dom handlowy, restaurację,  kawiarnię i budynek administracyjny. Corocznie wprowadzano nowe wyposażenie sklepów i zakładów. W 1984 r. w Dylągowie oddano do użytku pawilon handlowy. Inwestycja ta zamknęła proces, w którym Spółdzielnia w każdej wsi, gdzie prowadziła działalność, posiadała pawilon.

W latach 1998-2013 Spółdzielnia „SCh” w Dynowie jak i wiele innych Spółdzielni musiała zmierzyć się z bardzo trudnymi zmianami gospodarczymi, które niekoniecznie miały na celu ułatwić rozwój i poprawę finansowo-gospodarczą Spółdzielni. Ogromnym przełomem w prowadzeniu działalności przez Spółdzielnie był fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pojawiły się ogromne szanse, ale i problemy z przystosowaniem naszych zakładów i całej infrastruktury do wymogów unijnych. Ciężar tych przedsięwzięć Spółdzielnia musiała pokryć z własnych środków.

Pomimo tego w latach tych oprócz wielu przedsięwzięć modernizacyjnych dotyczących Mieszalni Pasz, Bazy Towarów Masowych i Młyna gospodarczego, budynku administracji –  Gminna Spółdzielnia w Dynowie:

 • uruchamia sklep samoobsługowy Delikatesy – Eureka w układzie franczyzowym z późniejszą zmianą na Delikatesy Centrum,
 • super Sam Jedynka „Bis”
 • Delikatesy „Nad Sanem”
 • przeprowadza remodeling sklepów wiejskich ze zmianą systemów sprzedaży z obsługi tradycyjnej na samoobsługową.
 • oraz przejmuje do przechowywania dokumentację niearchiwalną po zlikwidowanych Zakładach Pracy.

Polityka gospodarcza i rzec można „duch czasu” zmusza nas do zbywania, wydzierżawiania i  wynajmowania naszych nieruchomości.

Udoskonalone i zmodernizowane lokale znajdują wielu najemców, dając nam tym samym szansę zagospodarowania majątku i pozyskania dodatkowych środków.

W 2008 r. z inicjatywy Prezesa Zarządu – mgr inż. Jan Nosal – zostaje utworzona Spółdzielcza Grupa Zakupowa „Samopomoc Sp. z o.o. w Przeworsku zrzeszająca aktualnie 9 Spółdzielni.

Lata 2014-2016 to kolejne z sukcesem przekształcane placówki handlowe,
i wejście we franczyzę

 • Delikatesy „Nad Sanem”;
 • Lewiatan w Dynowie, powstaje w  Harcie i Łubnie;
 • Uruchamiany jest „Groszek”  w Pawłokomie, Ulanicy, Łubnie, Dynowie – Przedmieście, Bartkówce. 

Uzyskane efekty to zaangażowanie, wiele wyrzeczeń, lata konstruktywnej pracy Rad Nadzorczych, Zarządów i Pracowników.

Działalność naszej Spółdzielni doceniana jest nie tylko na rynku lokalnym, ale ogólnokrajowym – na  niwie gospodarczej, kulturowej, innowacyjnej.

Spółdzielnia została uhonorowana najwyższymi odznaczeniami i tak:

 •  Za zasługi dla Spółdzielczości”  Warszawa;
 • „Markowy produkt” za pieczywo pszenne i drobne, Targi Boguchwała;
 • „Mieszanki paszowe”  Targi w Kielcach;
 • „Prymus” za wzorowe gospodarowanie majątkiem Spółdzielni oraz   działalność  na rzecz środowiska lokalnego; Warszawa
 • Certyfikat Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń Polskie” oraz tytuł TOP PRODUKT na Chleb Kołacz i Chleb domowy na maślance,
 • „Jakość Tradycja” – Certyfikat na chleb żytni tradycyjny;
 • „Najlepsza Jakość” – Status 5-cio gwiazdkowego sklepu dla Delikatesów „Centrum”,
 • „Złoty Laur Spółdzielczości Polskiej”  za działalność społeczno-kulturalną; Warszawa
 • Gazela Biznesu Kraków 2017 r.

Na przestrzeni tych 70 lat towarzyszy nam nieustanny rozwój i niekończący się proces doskonalenia.

Pomimo wielu zawirowań gospodarczych oraz trudnej polityki, Spółdzielnia rozwija się i jest zakładem zatrudniającym najwięcej pracowników na lokalnym rynku.

Dowodem na solidne gospodarowanie, kreatywność i zarządzanie Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Dynowie jest przyznanie w roku 2016 – szczególnym Roku Jubileuszu 200-lecia spółdzielczości na ziemiach polskich (pod honorowym patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy) – Panu Prezesowi Zarządu mgr inż. Janowi Nosalowi honorowego tytułu „MENEDŻER SPÓŁDZIELCA”.