Osoby zarządzające firmą:

 • Marek Pyś – Prezes Zarządu

Profile działalności: handel, produkcja

PRODUKUJEMY I PROWADZIMY SPRZEDAŻ W CENACH PRODUCENTA

PIECZYWO:
– wysoka jakość bez zbędnej chemii, tradycyjne metody produkcji;
– wieloletnie doświadczenie – wysoka jakość.
Dostawa na koszt producenta w odległości do 60 km.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

 1. TRANSPORT
  Baza Transportu Gospodarczego, tel. (16) 652 10 64
 2. Przechowywanie dokumentów po zlikwidowanych spółdzielniach
  tel. (16) 652 10 52 w. 27

ZAPRASZAMY DO SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCEJ SIECI HURTU I DETALU – (16) 652 10 52

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Dynowie aktualnie prowadzi działalność poprzez kilka działów.

I. DZIAŁ ADMINISTRACJI

Dział Administracji aktualnie, z racji przyporządkowania temu samemu kierownikowi, połączony jest z Ekipą Remontowo-Budowlaną.

Podstawowym zadaniem Ekipy jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym zasobów Spółdzielni, w tym obiektów i wyposażenia. Oprócz pracowników stałych zatrudnia się sezonowo skierowanych do pracy w ramach tzw. robót interwencyjnych.

II. DETAL

W zakres kompetencji prezentowanego działu wchodzi:

 1. sprzedaż towarów masowych
 2. sprzedaż detaliczna skoncentrowana w Domu Handlowym (2 supermarkety czynne od 6.00 – 21.00)
 3. sprzedaż detaliczna pozostałych placówek
 4. zaopatrzenie

Kierownikiem działu jest Prezes – Marek Pyś.
Handel prowadzony jest w 12 punktach detalicznych, w tym 7 na terenie gminy, 5 na terenie miasta.

III. DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Od 2012 funkcję głównej księgowej pełni Bożena Kiszka.
Dział zatrudnia 12 osób.

W minionym pięćdziesięcioleciu funkcje głównych księgowych pełnili: Stanisław Potoczny, Jadwiga Chudzikiewicz, Zygmunt Dźwigaj, Maria Fuksa, Zofia Gonia, Anna Paściak, Irena Szmul, Czesława Sochacka, Zofia Pełzak – wcześniej przez wiele lat pełniąca funkcję zastępcy gł. księgowego, oraz Maria Wydra, równocześnie wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

IV. PIEKARNIA

Piekarnia aktualnie zatrudnia 9 osób. Produkuje pieczywa drobne i podstawowe. Wyrabia się 8 rodzajów pieczywa podstawowego, 10 rodzajów drobnego.
Nasze wyroby mają tę ogromną zaletę, że produkuje się je w sposób tradycyjny – bez stosowania środków chemicznych (typu spulchniacze, polepszacze), a wyroby dostosowane są do wymogów gustowo – smakowych naszych konsumentów.

V. TRANSPORT

Transport to dział, który zawsze spełniał usługową funkcję dla pozostałych jednostek. Rozwijał się dynamicznie i zawsze na miarę występującego zapotrzebowania na jego usługi.

NAGRODY:

G.S. Samopomoc Chłopska w Dynowie brała udział w wielu wystawach i targach zdobywając liczne wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należą:

 • MARKOWY PRODUKT – Pieczywo pszenne wyborowe – Boguchwała 2001 – Laureat Nagrody
 • VI Krajowe Targi Spółdzielcze Kielce 2001 – laureat PIECZYWO
 • VII Krajowe Targi Spółdzielcze Kielce 2001 – laureat PIECZYWO
Odznakę KRS Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego otrzymuje Jan Nosal, prezes Zarządu GS Sch Dynów

Odpowiedzialnymi pracownikami za przyjmowanie eksponatów są:

 • Sekretariat – tel. 16 652 10 52
 • Kierownik Bazy Towarów Masowych – tel. 16 652 10 64


Rok założenia: 1948

Liczba zatrudnionych: 87