Nasze sklepy

Wykaz placówek handlowych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie

1. SUPER SAM „Jedynka Bis” Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 4 – sprzedaż samoobsługowa

2. Delikatesy Centrum Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 2 – sprzedaż samoobsługowa

3. Delikatesy „Nad Sanem” Dynów, ul. Karolówka 17 – sprzedaż samoobsługowa

4. Sklep nr 13 Dynów, ul. Sikorskiego 24 – sprzedaż samoobsługowa

5. Sklep nr 3 Dynów, ul. Bartkówka 136 – sprzedaż samoobsługowa

6. Sklep nr 2 Dylągowa 87a – sprzedaż tradycyjna

7. Sklep nr 33 Pawłokoma 30 – sprzedaż samoobsługowa

8. Sklep nr 39 Dąbrówka Starzeńska 26 – sprzedaż tradycyjna

9. Sklep nr 19 Łubno 304 – sprzedaż tradycyjna

10. Sklep nr 5 Łubno 244 – sprzedaż samoobsługowa

11. Sklep nr 8 Ulanica 25 – sprzedaż samoobsługowa

12. Sklep nr 5 Harta 145 – sprzedaż samoobsługowa

13. Sklep nr 18 Bachórz 220 – sprzedaż tradycyjna