Spółdzielcza Grupa Zakupowa

Dnia 18 grudnia 2008 roku z inicjatywy Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Medyce Stanisława Grodeckiego i Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie Jana Nosala siedem zarządów Gminnych Spółdzielni postanowiło założyć Spółkę pod nazwą Spółdzielcza Grupa Zakupowa „Samopomoc” z siedzibą w Przeworsku.

Stosowny akt notarialny podpisali w imieniu:

 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie Jan Nosal – Prezes Zarządu i Czesława Sochacka – Zastępca Prezesa Zarządu,
 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku Henryk Bazan – Prezes Zarządu i Maria Filanowska – Wiceprezes Zarządu,
 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Medyce Stanisław Grodecki – Prezes Zarządu i Zdzisław Nepelski – Wiceprezes Zarządu,
 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przeworsku Adam Kaduk – Prezes Zarządu i Maria Stanek – Wiceprezes Zarządu,
 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sieniawie Jan Skalski – Prezes Zarządu,
 • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żurawicy Stanisław Rzeszótko – Prezes Zarządu i Tadeusz Baran – Wiceprezes Zarządu,
 • Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie Edward Garbacki – Prezes Zarządu i Wiesława Dyrkacz – Wiceprezes Zarządu,

Celem spółki jest integracja i promowanie działalności Spółdzielczości Samopomocowej oraz dokonywanie wspólnych zakupów. Oprócz negocjacji warunków zakupu towarów promujemy sprzedaż przez wprowadzenie programów lojalnościowych dostawców jak również programu własnego nazwanego „Ziarenkiem”.

Spółką kierował Zarząd Spółki w składzie:

 • Jan Nosal – Prezes Zarządu,
 • Henryk Bazan – Członek Zarządu,
 • Stanisław Grodecki – Członek Zarządu,

Rada Nadzorcza działała w składzie:

 • Jan Skalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Edward Garbacki – Członek Rady Nadzorczej,
 • Adam Kaduk – Członek Rady Nadzorczej,
 • Stanisław Rzeszótko – Członek Rady Nadzorczej.

Aktualny skład od 2012 roku:

 Lp.  Nazwisko i imię  Stanowisko i siedziba Firmy
 1  Nosal Jan  Prezes Zarządu –Gminna Spółdzielnia „SCh” w Dynowie
 2  Bazan Henryk  Prezes Zarządu Gminna Spółdzielnia „SCh” w Leżajsku
 3  Grodecki Stanisław  Prezes Zarządu Gminna Spółdzielnia „SCh” w Medyce
 4  Kaduk Adam  Prezes Zarządu Gminna Spółdzielnia „SCh” w  Przeworsku
 5  Skalski Jan  Prezes Zarządu Gminna Spółdzielnia „SCh” w Sieniawie
 6  Baran Tadeusz  Prezes Zarządu Gminna Spółdzielnia „SCh” w Żurawicy
 7  Garbacki Edward  Prezes Zarządu Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie
 8  Tadeusz Wojtaszek  Prezes Zarządu Spółdzielnia Handlowo-Usługowa HALICZ Ustrzyki Dolne
 9  Marian Pempuś  Prezes Zarządu Gminna Spółdzielnia „SCh” w Birczy

W ramach spółki posiadamy:

 • 120 placówek handlowych w tym 33 samoobsługowych,
 • 7 składów towarów masowych,
 • 9 piekarń,
 • 3 ciastkarnie,
 • 1 wytwórnię pasz,
 • 1 wytwórnię wód gazowanych,
 • oraz archiwizujemy akta niearchiwalne dotyczące likwidacji zakładów pracy, w tym zakładów spółdzielczych.

Zatrudniamy ogółem 727 pracowników

Osiągamy 113 mln. zł obrotów

Produkujemy 3610 ton pieczywa

współpracujemy z 200 dostawcami

[nggallery id=8]