O nas

PRODUKUJEMY I PROWADZIMY SPRZEDAŻ W CENACH PRODUCENTA:

 1. PIECZYWO:
  wysoka jakość bez zbędnej chemii, tradycyjne metody produkcji;

Wieloletnie doświadczenie – wysoka jakość. Dostawa na koszt producenta w odległości do 60 km.

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dynowie

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

 1. USŁUGI TRANSPORTOWE
  Baza Transportu Gospodarczego, tel. (16) 652 10 64
 2. ROZŁADUNKI
 3. DROBNE NAPRAWY
 4. REMONTY BUDOWLANE w tym:
  • malowanie wnętrz,
  • układanie boazerii i parkietów
  • naprawy i roboty wodno-kanalizacyjne
  Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel.(16) 652 10 52 w. 27
 5. Przechowywanie dokumentów po zlikwidowanych spółdzielniach

PROWADZIMY SKUP:

 • ZBÓŻ I JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH, ZŁOMU
  Baza Obrotu Towarowego, tel. (16) 652 10 64
 • Skór surowych

ZAPRASZAMY DO:

 • SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCEJ SIECI HURTU I DETALU – (16) 652 10 78
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dynowie

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Dynowie aktualnie prowadzi działalność poprzez 10 Działów.

I. DZIAŁ ADMINISTRACJI

Dział Administracji aktualnie, z racji przyporządkowania temu samemu kierownikowi, połączony jest z Ekipą Remontowo-Budowlaną. Kierownikiem jest pan Józef Kocaj. W dziale zatrudnionych jest 11 osób, w tym 3 osoby to administracja, 8 osób to ekipa. Zarówno Administracja, jak i Ekipa spełniają rolę służebną dla pozostałych branż.

Podstawowym zadaniem Ekipy jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym zasobów Spółdzielni, w tym obiektów i wyposażenia. Oprócz pracowników stałych zatrudnia się sezonowo skierowanych do pracy w ramach tzw. robót interwencyjnych.

II. DETALW zakres kompetencji prezentowanego działu wchodzi:

 1. sprzedaż towarów masowych
 2. sprzedaż detaliczna skoncentrowana w Domu Handlowym (2 supermarkety czynne od 6.00-21.00)
 3. sprzedaż detaliczna pozostałych placówek
 4. zaopatrzenie

Detal jest działem największym, zatrudniającym 53 osoby, w tym: zaopatrzenie 2 osoby, 63 osób cały detal.
Kierownikiem działu jest pani Marek Pyś.
Handel prowadzony jest w 18 punktach detalicznych, w tym 11 na terenie gminy, 7 zaś na terenie miasta.

III. DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

W 1998 roku funkcję głównej księgowej przejmuje Czesława Sochacka, której powierzono również funkcję Z-cy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych. Pani Bożena Kiszka przejmuje funkcję kierownika działu finansowo – księgowego. Dział zatrudnia 12 osób. Jest to załoga młoda, zdolna, ambitna i zaangażowana. Trudne zadania, których stale przybywa, realizuje oraz doskonali swój warsztat.
Rok 1997 przeszedł do historii jako najtrudniejszy, a zarazem jako rok dający wiele satysfakcji. Wprowadzono pełną komputeryzację działu, przy niewielkiej pomocy z zewnątrz. Cały związany z tym trud opanowany własnymi siłami – już procentuje.
W minionym pięćdziesięcioleciu funkcje głównych księgowych pełnili: p.p. Stanisław Potoczny, Jadwiga Chudzikiewicz, Zygmunt Dźwigaj, Maria Fuksa, Zofia Gonia, Anna Paściak, Irena Szmul, Zofia Pełzak – wcześniej przez wiele lat pełniąca funkcję zastępcy gł. księgowego, oraz Maria Wydra, równocześnie wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

IV. PIEKARNIA

Piekarnia aktualnie zatrudnia 18 osób. Produkuje pieczywa drobne i podstawowe. Przy piekarni funkcjonuje również wyodrębniony zakład – CIASTKARNIA.
Wyrobów z tych zakładów nie trzeba reklamować, trzeba tylko delektować się ich smakiem. Wyrabia się 8 rodzajów pieczywa podstawowego, 10 rodzajów drobnego oraz 28 rodzajów ciast tłustych, 9 rodzajów ciast suchych. Prowadzi się też produkcję wafli.
Wyroby z tej piekarni mają tę ogromną zaletę, że produkuje się je w sposób tradycyjny – bez stosowania środków chemicznych (typu spulchniacze, polepszacze), a wyroby dostosowane są do wymogów gustowo – smakowych naszych konsumentów. To nie ekologia, ale odpowiedzialność za zdrowie naszych konsumentów.

V. SKUP

Dawniej skup, po detalu, był wiodącym działem w każdej Spółdzielni. Właśnie tu widoczna była podstawowa więź spółdzielców z producentami. Kontraktacja i gwarantowany odbiór wszystkiego co rodzi ziemia, oraz zwierząt i artykułów pochodzenia zwierzęcego, dawały poczucie stabilności i gwarancję transakcji korzystnej dla obu stron.
Wejście polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej stawia coraz większe wymagania, na właściwe warunki skupu, magazynowania, na humanitarny obrót żywym towarem. (zwierzętami hodowlanymi).

VI. TRANSPORT

Transport to dział, który zawsze spełniał usługową funkcję dla pozostałych jednostek. Rozwijał się dynamicznie i zawsze na miarę występującego zapotrzebowania na jego usługi. Kierownikiem działu jest p. Zbigniew Piech.
W 1998 roku Transport wzbogacił się o cztery jednostki transportowe oraz warsztaty naprawcze wraz z dwoma kanałami naprawczymi, z centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą i zapleczem socjalnym. Zakupiono przyrząd do ustawiania świateł i zbieżności kół. Rozpoczęto prace przygotowawcze zmierzające do uruchomienia stacji diagnostycznej pojazdów osobowych i ciągników. Modernizacja warsztatów poprawiła w sposób znaczny warunki socjalne załogi jak również bezpieczeństwo i higienę pracy.

NAGRODY:

G.S. Samopomoc Chłopska w Dynowie brała udział w wielu wystawach i targach zdobywając liczne wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należą:

 • MARKOWY PRODUKT – Pieczywo pszenne wyborowe – Boguchwała 2001 – Laureat Nagrody
 • VI Krajowe Targi Spółdzielcze Kielce 2001 – laureat PIECZYWO
 • VII Krajowe Targi Spółdzielcze Kielce 2001 – laureat PIECZYWO
Odznakę KRS Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego otrzymuje Jan Nosal, prezes Zarządu GS Sch Dynów

Odpowiedzialnymi pracownikami za przyjmowanie eksponatów są:

 • Sekretariat – tel. 016 652 10 52 w. 21
 • Kierownik Bazy towarów Masowych – tel. 016 652 10 64