Jubileusz 65-lecia

[nggallery id=7]

W dniu 26.07.2013 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie obchodziła Jubileusze:

 • 95-lecia Ruchu Spółdzielczości Handlowej
 • 65 – lecia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie

Wśród zaproszonych gości zaszczycili swoją obecnością:

Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, którą reprezentowali: reprezentowali:

1. Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej „Samopomoc Chłopska” w Warszawie Pan Stanisław Śledziewski

2. Wiceprezes Zarządu KZRS „SCh”  w Warszawie, równocześnie

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej

Pan  Janusz Bogdan Czaplejewicz

Władze Wojewódzkie reprezentowali:

1. Poseł na Sejm RP: Pan Tomasz Kamiński

2. Wojewoda Podkarpacki: Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska

3. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego: Pan Lucjan Kuźniar

3. Zasłużona Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego: Pani Anna Kowalska

4. Dyrektorzy Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Rzeszów: Państwo Katarzyna i Bartosz Podraza

5. Pełnomocnik Oddziału Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni  „SCh” w Warszawie Oddział w Rzeszowie: Pan Jerzy Rybka

Władze lokalne:

1. Przewodniczący Rady Miasta Dynowa: Pan Roman Mryczko

2. Burmistrz Miasta Dynowa: Pan Zygmunt Frańczak

3. Wójt Gminy Dynów: Pan Adam Chrobak

W Jubileuszu udział wzięli przedstawiciele Spółdzielczej Grupy Zakupowej „Samopomoc” Sp. z o.o. w Przeworsku, przedstawiciele banków,  przedstawiciele sąsiednich gminnych spółdzielni, zakładów produkcyjnych, handlu, oraz pracownicy –  członkowie Spółdzielni,  na czele z Zarządem, w osobach:

 1. Jan Nosal – Prezes Zarządu
 2. Helena Domin – Z-ca Prezesa Zarządu
 3. Józef Kocaj – Z-ca Prezesa Zarządu

Po prezentacji przybyłych gości Prezes Zarządu przedstawił rys historyczny Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie za lata 1918-2013.

Następnie dokonano prezentacji wizualnej:

1)    ziemi dynowskiej – opracowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dynowa,

2)    o spółdzielczości –  opracowanej przez Firmę „ABART” na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej;

3)   prezentacji multimedialnej  nt. działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie.

W kolejnym punkcie programu nastąpiło wręczenie medali, odznaczeń  dyplomów i tak:

I. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 25 czerwca 2013 r. nadał na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z obowiązków zawodowych Złote Medale – za długoletnią służbę następującym osobom:

 1. Stanisław Grodecki
 2. Jan Nosal
 3. Jan Skalski

Wręczenia w imieniu Prezydenta RP dokonała  Wojewoda Podkarpacki: Pani  Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

II. Uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej  w Warszawie z daty 23 maja 2013 r. podpisaną przez Prezesa Zarządu Alfreda Domagalskiego

Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” zostali odznaczeni:

 1. Ulanowski Jan
 2. Józef Kocaj
 3. Wydra Maria
 4. Sochacka Czesława
 5. Stankiewicz Andrzej
 6. Wrotniak Anna
 7. Tucki Jan
 8. Józef Pępek

III. Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie z daty 24 maja 2013 r. podpisaną przez Prezesa Zarządu Andrzeja Anulewicza

Odznaką  „Zasłużony dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” zostali odznaczeni:

 1. Kowalska Anna
 2. Turko Stanisława
 3. Borek Maria
 4. Strycharz Alicja
 5. Frańczak Zygmunt
 6. Mryczko Roman
 7. Chrobak Adam
 8. Gromala Antoni
 9. Zbigniew Blecharczyk
 10. Adamski Jerzy Ferdynand
 11. Szpytman Witold
 12. Baran Stanisław
 13. Ryba Adam
 14. Grodecka Maria
 15. Zygmunt Serwański
 16. Balawejder Antoni
 17. Podraza Katarzyna
 18. Podraza Bartosz
 19. Janusz Albigowski
 20. Cukrzyńska Barbara
 21. Czarnik Jan
 22. Fara Stanisława
 23. Nowak Jan
 24. Pyś Marek
 25. Szpiech Irena
 26. Piech Zbigniew
 27. Kiszka Bożena
 28. Nowak Krystyna
 29. Tarnawska-Stankiewicz Marta
 30. Dżuła Irena
 31. Sokołowski Stanisław
 32. Stankiewicz Bogusław
 33. Piech Maria
 34. Siry Małgorzata
 35. Łańczak Tadeusz
 36. Wojtas Zdzisław
 37. Wiśniowska Maria
 38. Karaś Janina
 39. Łukasz Józefa
 40. Myćka Anna
 41. Niemiec Grażyna
 42. Drelinkiewicz Józef
 43. Wielgos Jan
 44. Halko Helena
 45. Szłapa Stanisław
 46. Pilch Jan
 47. Bułdak Teresa
 48. Sikorowicz Jadwiga
 49. Błońska Kazimiera
 50. Tworzydło Stanisław
 51. 51. Kocaj Piotr

IV. Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie „Medalem z Okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielcy”  odznaczyła:

1.  Krasnopolski Mieczysław

2.  Raszewski Jan

3.  Kochman Małgorzata

4.  Grodecki Stanisław

5.  Sala Kazimierz

6.  Skalski Jan

7.  Wojtaszek Tadeusz

8.  Ulanowski Jan

9.  Molenda Zenobia

10.  Nosal Jan

11.  Domin Helena

12.  Kocaj Józef

Odznaczeniem:  „Zasłużony dla Miasta Dynowa”  został uhonorowany Pan Jerzy Rybka.

Dyplomy uznania otrzymali:

 1. Zygmunt Frańczak
 2. Adam Chrobak
 3. Stanisław Żeliszczak
 4. Celestyn Ryznar
 5. Józef Sieczko
 6. Kapela „Dynowianie”
 7. Koło Gospodyń Dylągowa
 8. Koło Gospodyń Ulanica

Ponadto wszyscy obecni otrzymali drobne upominki, publikację i gadżety pamiątkowe związane z jubileuszem. Następnie podano uroczysty obiad, który  w przerwie uświetniła występem kapela ludowa „Dynowianie”.

O godz. 17-tej uroczystości jubileuszowe zaszczycił swoją obecnością Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Kamiński. Wygłosił krótką prelekcję na temat znaczenia spółdzielczości w Polsce, życzył wielu sukcesów i kolejnych jubileuszów.

Kapituła honorowa Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie dokonała odznaczenia Posła na Sejm RP  Pana Tomasza Kamińskiego tytułem „Samorządowca Spółdzielcy”.

W trakcie jubileuszu można było zwiedzać wystawy oraz degustować  w różnych przysmakach.

Swoje wyroby prezentowali:

1)   Zakłady Mięsne – Smak Górno, Nik-Pol, Kabanos, Zofia Ilasz Siedleczka, Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin Szczepanik, Markowa – wyroby wędliniarskie,

2)   Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna – wyroby nabiałowe ekologiczne,

3)   Firma „Widan” Przemyśl – prezentacja żywności mrożonej,

4)   Ciastkarnia PAULA – wyroby cukiernicze,

5)   Koła Gospodyń Wsi Ulanica i Dylągowa – potrawy regionalne, jadło polskie i nalewki.

6)   Pani Halina Słoninka – rękodzieła – wyroby szydełkowe,

7)   Pani Janina Paszko – rękodzieła – wyroby szydełkowe,

8)   Pani Katarzyna Mol – ręczny wyrób biżuterii,

9)   PKO BP Oddział w Dynowie – oferty usług (reklamy, foldery),

10) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska’ w Dynowie – wyroby piekarskie na czele z chlebem żytnim tradycyjnym na zakwasie.

Od godz. 18-tej odbyła się jubileuszowa zabawa taneczna dla gości i wszystkich pracowników Spółdzielni przy akompaniamencie Zespołu „CRAZY”.